Vacunes

01/08/2023

Document de consens publicat per l’AEV (Asociación Española de Vacunología), el CAV (Comité Asesor de Vacunas) de l’AEP (Asociación Española de Pediatría) i la SEMA (Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia) sobre el calendari de vacunacions de l’adolescent en el que s’analitza el calendari corresponent a aquesta franja d’edat.

 

31/07/2023

Document publicat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del  Ministeri de Sanitat.

L'objectiu d'aquest document és avaluar la utilització de nirsevimab en la població infantil per a la immunoprofilaxi de la malaltia per VRS a la temporada 2023-2024.

En la seva  elaboració han participat els pediatres Antoni Soriano (Hospital Vall Hebron) i Carlos Rodrigo (Hospital Gemans Trias i Pujol).

31/07/2023

 

Actualització del mes de juny del 2023 del calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya.

Pel que fa a pediatria s’han introduït 3 canvis:

-La vacunació sistemàtica contra la grip en infants entre 6 i 59 mesos.

-L’ampliació de la cobertura contra la malaltia meningocòccica en els infants als 12 mesos: se substitueix la vacuna actual contra la meningitis C per la vacuna contra la meningitis A, C, W i Y

-La immunització del VRS amb nirsevimab. S'administrarà a Atenció Primària, a l'octubre, pels nascuts de l'abril al setembre 2023 i a l'hospital, abans de l'alta, pels nascuts d'octubre 2023 a març 2024.

També s’ha ampliat les recomanacions de vacunació contra l'herpes zòster en els adults.

 

04/01/2023

Calendari comú  de vacunació al llarg de tota la vida recomanat pel Consejo Interterritorial (2023)

12/11/2022

 

Document publicat pel Departament de Salut amb les Recomanacions de la vacunació sistemàtica antipneumocòccica conjugada 20-valent a Catalunya.

Aquesta vacuna, recentment comercialitzada, només està indicada actualment a partir dels 18 anys

 

13/09/2022

Document publicat pel Servei d’Avaluació del Servei Canari de la Salut, en el marc de les activitats del Pla anual de Treball de la Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS, on avalua el cost-efectivitat i l’impacte pressupostari de la vacuna contra el VPH en varons adolescents.

Les principals conclusions de l’informe són els següents:

-La rentabilitat de la vacunació universal depèn de molts factors, com el país, el preu de la vacuna o el percentatge de noies ja vacunades. A Espanya resultaria rentable en el supòsit que la vacuna ofereix protecció contra tots els càncers relacionats amb el VPH.

-Pel pressupost del sistema sanitari espanyol, estendre la vacunació als nois de 12 anys suposaria una despesa addicional de 10-16 milions d’euros l’any.

-Des d’un punt de vista ètic, vacunar també als nois seria just, equitatiu i no descriminaria a una part de la població.

10/09/2022

Com cada any, l’Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) publica un document amb les recomanacions de vacunació contra la grip per la campanya 2022-2023.

Recordeu que entre els grups de risc que caldria vacunar estan els infants entre els 6 mesos i els 2 anys d'edat amb antecedents de prematuritat de menys de 32 setmanes de gestació i les dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part) que no s'hagin vacunat durant l'embaràs en aquesta temporada 2022-2023.

01/02/2020

Nova actualització del document elaborat per la Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria amb informació per a les famílies sobre les vacunes no incloses dins del calendari vacunal del “Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud” i no finançades pel Servei Català de la Salut. 

Se n’han elaborat dos: un per infants i un altre per adolescents.

01/07/2018

Actualització del full informatiu per a les famílies sobre les vacunes no finançades pel Servei Català de la Salut elaborat per la Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria.

07/11/2017

Nota informativa emesa per l’Agència de Salut Pública amb les pautes recomanades segons les dosis prèvies administrades en incloure la vacuna nonavalent (VPH9), Gardasil 9, en el calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya.

01/07/2017

Nota informativa emesa per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut que revisa les recomanacions de vacunació contra la parotiditis a Catalunya com a resposta a les consultes dels professionals sanitaris al Programa de Vacunacions relacionades amb la vacunació contra aquesta malaltia.

01/12/2016

L’ AEPCC (Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia) ha publicat una guia, coordinada per la Dra Magda Campins i avalada per 6 societats científiques entre les quals l’AEP (Asociación Española de Pediatría ), que recull una sèrie de recomanacions per la vacunació contra el VPH en diverses poblacions amb risc especial de patir malalties relacionades amb el  VPH.

01/07/2016

Comunicat emès per la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut en el que recorda que no es poden administrar vacunes adquirides fora dels canals habituals de medicaments entenent com a tals les farmàcies ubicades fora de l'Estat Espanyol o per Internet.

01/12/2015

Diccionari publicat pel Centre de Terminologia TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que inclou 135 fitxes terminològiques classificades en dos grans grups: d’una banda, 91 conceptes generals, bàsicament de vacunologia i d’immunologia, i, de l’altra, 44 denominacions de vacunes preventives

Juntament amb el diccionari en línia, també es trobem el document “Criteri sobre la denominació catalana de vacunes”, aprovat pel Consell Supervisor amb el consens de diversos especialistes de l’àmbit. D’acord amb aquest criteri, que ha servit de guia per a la creació de les denominacions de vacunes incloses en el diccionari en línia, per a cada vacuna es proposen dues possibles denominacions en català i, en la majoria de casos, també una forma escurçada.

01/12/2015

Diccionari publicat pel Centre de Terminologia TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que inclou 135 fitxes terminològiques classificades en dos grans grups: d’una banda, 91 conceptes generals, bàsicament de vacunologia i d’immunologia, i, de l’altra, 44 denominacions de vacunes preventives

Juntament amb el diccionari en línia, també es trobem el document “Criteri sobre la denominació catalana de vacunes”, aprovat pel Consell Supervisor amb el consens de diversos especialistes de l’àmbit. D’acord amb aquest criteri, que ha servit de guia per a la creació de les denominacions de vacunes incloses en el diccionari en línia, per a cada vacuna es proposen dues possibles denominacions en català i, en la majoria de casos, també una forma escurçada.

05/11/2015

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha emès una nota informativa, en la qual s’informa dels resultats de la revisió europea d'aspectes específics de seguretat relativa a la vacuna contra el VPH (virus del papil·loma humà) que es va iniciar el juliol passat.  Com podreu observar les dades no recolzen la seva relació amb les síndromes de dolor regional complex i taquicàrdia postural.

01/11/2015

“Documento de Consenso de Sociedades Científicas sobre la Vacunación de niños en situaciones especiales”, és un document elaborat per pediatres infectòlegs especialistes en vacunologia i representants de diferents societats científiques estatals i internacionals.

 

El document revisa i actualitza les recomanacions de vacunació en nens amb diferents situacions especials, com ara immunodeficiències o situacions de catàstrofes naturals.

01/10/2015

El Departament de Salut ha publicat una nota informativa sobre la vacuna contra el meningococ B en la que recorda que la vacunació contra el meningococ B no és una vacunació sistemàtica inclosa en el calendari de vacunacions de Catalunya i que  la seva utilització està restringida per als pacients amb determinades condicions que suposen un alt risc de malaltia meningocòccica invasiva i, en determinats casos, en situacions de brot.

01/10/2015

Nota informativa publicada pel Departament de Salut sobre la vacuna contra el Virus del Papil·loma Humà en la que parla de la continuació de pautes de vacunació en noies que han iniciat la vacunació amb una vacuna diferent de la disponible, o si es desconeix el producte utilitzat.