Protocols, guies i documents d’altres institucions

09/03/2024

Per aprendre a utilitzar les tecnologies de forma positiva i disminuir els riscos que comporta un ús inadequat, l'AEP (Associación Española de Pediatríia), ha elaborat el Pla Digital Familiar, una guia de recomanacions adaptada a les necessitats de cada família i a l'edat dels menors que la componen.

A més ha creat una pàgina web i diversos documents per ajudar a pediatres i famílies en aquestes tasques.

Pàgina web

¿Cómo afectan las pantallas a la salud? Decálogo

Impacto de los dispositivos digitales en el sistema educativo

Recomendaciones generales para las familias

 

 

02/01/2024

Calendari de vacunacions per l’any 2024 de l’AEP (Asociación Española de Pediatría).

Tal com ja es va fer els anys anteriors, la taula de vacunacions no diferencia entre immunitzacions finançades i no finançades perquè l’AEP considera que totes haurien de ser sistemàtiques i s’haurien d’aplicar a tots els nens i adolescents.

Amplieu la informació sobre aquest calendaria a la web de l'AEP 

31/10/2023

Actualització dels protocols d’infectologia pediàtrica de la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica).

21/10/2023

Actualització del document del Ministerio de Sanidad sobre la profilaxi post-exposición contra la ràbia.

El CAV (Comité Asesor de Vacunas) de l'AEP ha elaborat una infografia basada en aquest document

Infografia CAV-AEP 

01/09/2023

Actualització de la Guia de recomanacions per a la prevenció de la malària al viatger internacional.elaborada pel Grup de treball d'Atenció al Viatger Internacional de la SEMTSI (Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional) 

01/08/2023

Publicació de l’AEP (Asociación Española de Pediatría) i la SECARDIOPED (Sociedad Española de Cardiología Pediátrica) amb l'’objectiu de presentar els conceptes claus que permetin al resident de pediatria, davant un pacient amb una cardiopatia, desenvolupar un esquema mental mitjançant el qual sistematitzar les troballes recollides de la història clínica, l'exploració física i les proves complementàries.

Llibre

31/07/2023

Document publicat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del  Ministeri de Sanitat.

L'objectiu d'aquest document és avaluar la utilització de nirsevimab en la població infantil per a la immunoprofilaxi de la malaltia per VRS a la temporada 2023-2024.

En la seva  elaboració han participat els pediatres Antoni Soriano (Hospital Vall Hebron) i Carlos Rodrigo (Hospital Gemans Trias i Pujol).

31/07/2023

 

Actualització del mes de juny del 2023 del calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya.

Pel que fa a pediatria s’han introduït 3 canvis:

-La vacunació sistemàtica contra la grip en infants entre 6 i 59 mesos.

-L’ampliació de la cobertura contra la malaltia meningocòccica en els infants als 12 mesos: se substitueix la vacuna actual contra la meningitis C per la vacuna contra la meningitis A, C, W i Y

-La immunització del VRS amb nirsevimab. S'administrarà a Atenció Primària, a l'octubre, pels nascuts de l'abril al setembre 2023 i a l'hospital, abans de l'alta, pels nascuts d'octubre 2023 a març 2024.

També s’ha ampliat les recomanacions de vacunació contra l'herpes zòster en els adults.

 

31/07/2023

Actualització del document “Calendari accelerat de vacunacions” publicada pel Ministeri de Sanitat, on s'indica la pauta d'administració d'aquelles vacunes que cal administrar a les persones que no tenen documentades al seu historial de vacunació les vacunes recomanades amb les pautes correctes

01/06/2023

Per ajudar els nens a afrontar la separació dels seus pares, el Comitè de Promoció de la Salut de l'Associació Espanyola de Pediatria (CPS-AEP) ha elaborat un manual adreçat a tots els tipus de famílies i els professionals que les atenen en aquest procés, que de vegades dura anys.

31/05/2023

Document de consens que sorgeix de la col·laboració de diverses societats científiques espanyoles implicades en l’atenció de la infecció pel virus de la grip.  Al document de consens s'aborden els aspectes clínics, microbiològics, terapèutics i preventius  de la grip, tant en població pediàtrica com en adults. El document de consens vol contribuir a facilitar l'abordatge clínic, microbiològic i preventiu de la infecció pel virus de la grip i, consegüentment, a disminuir-ne les conseqüències importants sobre la morbimortalitat de la població.

31/05/2023

Llibre dirigit als professionals sanitaris no experts en immunodificiències per ajudar a que entenguin millor aquest grup de malalties, d'interès creixent per la seva implicació en moltes altres malalties, tant a l'edat pediàtrica com a l'adulta.

Està coordinat per la Dra. Laia Manrique de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i entre els autors es troben d’altres pediatres que treballen a diversos centres de Catalunya.

27/04/2023

L'Estat Mundial de la Infància és l'informe insígnia de l'UNICEF que es publica des del 1.980. S’hi analitzen els factors que afecten els nens i les nenes a tot el món: mortalitat neonatal, infantil i materna; aigua i sanejament, vacunació, nutrició, educació, protecció (matrimoni infantil, treball infantil, mutilació genital femenina, etc.), salut mental, adolescència i apoderament de la dona.

El 2023 l'Estat Mundial de la Infància es centra en la problemàtica de la immunització, que en el cas dels nens i nenes ha patit el retrocés més gran dels últims trenta anys.

Amb el títol “Per a cada infant, vacunació”, mostra una anàlisi profunda en la que destaca que 67 milions de nens s'han quedat sense vacunar per la pandèmia, que va interrompre la vacunació a gairebé tot el món a causa de l'enorme pressió que van patir els sistemes de salut, el desviament dels recursos dedicats a la vacunació contra la COVID-19, l'escassetat de personal sanitari i les mesures de confinament a casa.

Resum executiu

Informe complet (en anglès)

01/04/2023

Nota publicada per la Comissió de Deontologia del CoMB.

El document recorda que les interconsultes sense pacient,una modalitat d’interconsulta cada cop més freqüent gràcies a les noves tecnologies de la comunicació, també estan regides per les normes del Codi de Dentologia i n’especifica algunes, com, per exemple, les que fan referència al dret i al deure dels metges a demanar i a donar consell a un altre company o les que recullen el deure de registrar les interconsultes i les decisions preses a la història clínica.

16/03/2023

Document publicat per Guiasalud amb el títol: "Evaluación y manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia: protocolo basado en la evidencia”.

Aquesta publicació consta de 3 parts:

Protocol, que sintetitza l'evidència més rellevant i recull les actuacions principals en atenció primària i atenció especialitzada, per donar suport als professionals i afavorir la presa de decisions compartida. També proposa indicadors per al monitoratge de la pràctica clínica

- Informació per a pacients, adreçada a adolescents, famílies i professionals de l'educació.

- Infografia

04/03/2023

Arran del brot pel virus de Margburg detectat aquest mes de febrer a Guinea Equatorial el Ministerio de Sanidad ha elaborat un Protocol d'actuació per la detecció precoç i maneig de casos de malaltia pel virus de Marburg

10/02/2023

Tercera edició del Baròmetre d’Opinió de la Infància i Adolescència publicat per l'UNICEF.

L'objectiu d'aquest Baròmetre d'Opinió va ser la creació i l'aplicació d'un instrument que permeti conèixer les preocupacions i les opinions de nenes, nens i adolescents d'Espanya sobre assumptes socials i polítics, així com avaluar indicadors de salut, felicitat i qualitat dels seus contextos. de desenvolupament propers, com ara la família, amistats, professorat i companys de classe.

Aquest instrument va ser implementat per primera vegada el 2019-2020 i recentment s’ha publicat la tercera edició (2021-2022) que va tenir com a fi incorporar una visió seqüencial per conèixer els canvis en les preocupacions i opinions de les nenes, nens i adolescents respecte a edicions anteriors, a més incloure un nou bloc sobre els estereotips de gènere.

Baròmetre d’Opinió

Resum executiu

 

06/02/2023

Document publicat pel Centre Nacional de Microbiologia de l’Instituto de Salud Carlos III. En la seva elaboració han col·laborat diversos pediatres de centres catalans.

L'objectiu d’aquesta publicació és l'actualització dels coneixements de la toxoplasmosi congènita a Espanya, presentant aspectes epidemiològics, clínics, microbiològics i diagnòstics, terapèutics, de prevenció i control, mostrant les possibilitats de les intervencions en salut pública, la pertinència del cribratge prenatal, el panorama internacional i els reptes futurs.

01/02/2023

Aquest Pla, impulsat per l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern espanyol, vol ser una resposta integral a l'obesitat infantil, fent més fàcils i accessibles els estils de vida saludables: una vida activa, una alimentació sana i benestar emocional i bons hàbits de descans.

Pla Estratègic complet

Resum executiu

 

23/01/2023

 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat un document de posició amb la participació i les reflexions de les Comissions de Deontologia dels quatre col·legis de metges catalans.

El document està adreçat als professionals i recull les consideracions deontològiques bàsiques que haurien de permetre poder oferir una atenció integral basada en la bona praxi.

L’objectiu d’aquest document és donar resposta a la inquietud expressada pels professionals, la qual esdevé més rellevant pel fet de referir-se a persones menors d’edat.

 

19/01/2023

 

Des del Comitè de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de l'AEP (Asociación Española de Pediatría), s'ha proposat l'elaboració de recomanacions de NO FER en els diferents àmbits d'atenció pediàtrica. En aquesta iniciativa hi han participat diverses societats pediàtriques amb l'objectiu d'assenyalar una sèrie de pràctiques que cal evitar en l'atenció del pacient pediàtric en atenció primària, urgències, hospitalització, cures intensives i domicili.

Recomanacions

Pòster

 

29/12/2022

La delegació del govern estatal pel Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat ha publicat un informe titulat “La prevención familiar de las adicciones”. Aquest document es proposa explorar l’estat de la prevenció familiar a Espanya per presentar recomanacions que facilitin la transformació i la consolidació de la prevenció familiar.

06/12/2022

 

L'Observatori per a la promoció de la salut de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Faros, ha publicat l’informe “L'ambient i el seu impacte en la salut maternoinfantil: a què ens enfrontem?” on analitza  les repercussions que els factors ambientals tenen en la salut infantil. El treball ha estat coordinat per especialistes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i del Institut de Salut Global de Barcelona.

L’informe vol contribuir a visibilitzar els factors de risc i efectes en la salut dels principals factors mediambientals i proposa dur a terme intervencions per a garantir la qualitat de l'aire a les escoles, que és on passen més temps els nens, i convertir les zones de joc en petits espais naturals.

També han publicat un decàleg per promoure la salut mediambiental maternoinfantil

 

30/11/2022

El grup de treball de Pediatria de la SES (Sociedad Española de Sueño), junt a quatre de les principals societats científiques pediàtriques –l’AEP (Asociación Española de Pediatría), la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria) l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SENEP (Sociedad Española de Neurología Pediátrica)- han manifestat la seva preocupació per l’ús i abús dels preparats de melatonina en la població infantil, així como por la falta de finançament d’aquests preparats quan estan comercialitzats com fàrmacs per nens amb problemes neurològics.

06/09/2022

Nota informativa sobre l’ actitud a urgències davant un/a pacient que hagi patit una agressió mitjançant una punxada emesa per la  SEUP (Sociedad Española de Urgencias de Pediatría) arran de les denúncies de punxades en locals d’oci nocturn que es van produïr l'any 2022.

Entre els documents que apareixen a la bibliografia s’hi troba el un elaborat conjuntament pels departaments de d’Igualtat i Feminismes, Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya: “Punxades en espais d’oci. Document operatiu”

03/09/2022

Informe  elaborat per un equip multidisciplinari de societats científiques, a proposta del Ministerio de Sanidad, coordinat por representants de l’AEP (Asociación Española de Pediatría) i la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica).

L’objectiu és oferir indicacions pel maneig clínic, diagnòstic, terapèutic i de mesures de prevenció en l’àmbit del pacient ambulatori amb sospita o confirmació de varola del mico, tant si es realitza l’Atenció Primària como a Urgències hospitalàries o consultes ambulatòries especialitzades.

25/07/2022

Document publicat per l'Osakidetza (Departament de Salut del Govern Basc), amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria i l'Agència de Salut Pública de Catalunya  sobre l'alimentació vegetariana en la infància. Es presenta en forma de preguntes i respostes i pot ser d'utilitat tant per les famílies que optin per aquesta alimentació com pels professionals sanitaris.

16/05/2022

Llibre Blanc de les ACES  Pediàtriques 2021 publicat per l'AEP amb l'objectiu d'aplanar el camí cap al reconeixement de 19 especialitats pediàtriques

02/03/2022

Document publicat per la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana-GAT on mira d’apropar-se als problemes actuals de la primera infància, per entendre les seves necessitats i, en el marc de la Convenció dels Drets de l’Infant i les recomanacions de l’OMS i UNICEF, tractar d’articular una resposta comuna, transversal, integral i coherent front a les situacions d’adversitat que condicionen o limiten el seu desenvolupament personal, la seva socialització i les seves oportunitats de vida.

19/11/2021

Informe publicat per l'UNICEF  on s’estudien les opinions i percepcions dels adolescents sobre les seves experiències i relacions en l’entorn digital.

L’objectiu és facilitar informació que sigui una eina d’anàlisi i reflexió per orientar actuacions en l’àmbit familiar, educatiu i normatiu.

19/11/2021

 

Informe publicat per l'UNICEF  on s’estudien les opinions i percepcions dels adolescents sobre les seves experiències i relacions en l’entorn digital.

L’objectiu és facilitar informació que sigui una eina d’anàlisi i reflexió per orientar actuacions en l’àmbit familiar, educatiu i normatiu.

 

23/10/2021

Informe publicat per Save the Children on s'analitzen les polítiques, estudis i dades existents a Espanya sobre violència de gènere entre adolescents i hi constata que la normalització de la violència de gènero i la repetició dels rols sexistes es manté també entre adolescents.

15/10/2021

Informe publicat per l'UNICEF amb el títol “A la meva ment:  promoure, protegir i cuidar la salut mental de la infància i l’adolescència”, que examina la salut mental dels nens, els adolescents i els cuidadors. Incideix en els factors de risc i protecció en moments decisius de la vida i analitza els determinants socials que configuren la salut mental i el benestar.

L’ informe també fa una crida al compromís, la comunicació i l’acció com elements fonamentals d’una visió integral per promoure la bona salut mental de cada nen, protegir els nens  vulnerables i tenir cura dels que fan front als obstacles més importants.

26/01/2021

Document publicat pels representants de les principals societats pediàtriques relacionades amb la cura dels nens amb asma (red española de grupos de Asma en pediatría)  que actualitza els coneixements que un pediatre ha de tenir sobre aquesta malaltia. La guia pretén ser el més útil possible en la pràctica clínica amb taules, figures i algoritmes senzills i esquemàtics.

21/09/2020

Guia publicada per les entitats de pacients FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España), ATX-Elkartea (Asociación Multialergia, Dermatitis Atópica y Asma), AEPNAA (Asociación Española de Personas con Alergias a Alimentos y Látex) i ADILAC (Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España) . Aquest guia recull informació sobre aquestes patologies, amb recomanacions en relació a les dietes i el seu seguiment, normes per l’administració de tractaments, consells sobre com actuar al menjador o durant excursions, etc.

27/02/2020

Recomanacions en forma de taula elaborades pel Grup de Treball del dolor de la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria)  per conèixer el fàrmac i les dosis més adients segons el tipus de dolor del pacient pediàtric.

02/02/2020

Document publicat a la revista Anales de Pediatría pel Comitè de Nutrició i Lactància Materna de l’AEP (Asociación Española de Pediatría)   que conté recomanacions que s’haurien de tenir presents quan s’opta per seguir una dieta vegetariana en població pediàtrica.

01/02/2020

Recomanacions en forma de taula publicades per la SEPEAP per conèixer el fàrmac i les dosis més adients segons el tipus de dolor del pacient pediàtric.

 

10/01/2020

Guia de Pràctica Clínica sobre el TDAH de l'Acadèmia Americana de Pediatria (AAP) 

10/01/2020

Guia de Pràctica Clínica sobre el TDAH de la  Federació Mundial de TDAH (ADHD

01/05/2018

Actualització publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat  i el Servei d’ Avaluació del Servei Canari de la Salut del guia publicada pel Ministeri l’any 2008 sobre diagnòstic precoç de la malaltia celíaca.

01/03/2018

Guia de Pràctica Clínica sobre la Depressió Major a la Infància i Adolescència, editada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que actualitza l’anterior, publicada l’any 2009 i la substitueix. 

01/02/2018

 

Estudi longitudinal de la població sana i no obesa de Barcelona de l'any 1995 al 2017 dirigit pel Dr. Antonio Carrascosa . Inclou 742 nenes i 710 nens i s’han realitzat més de 25.000 avaluacions antropomètriques des del naixement fins a la talla adulta.

 

Les dades estan disponibles a la web: http://www.millennialsgrowth.com , on a més de la monografia de l’estudi i les gràfiques corresponents,  s'hi pot descarregar un programa informàtic d’ús exclusiu per professionals sanitaris per realitzar els càlculs antropomètrics amb les gràfiques de creixement i una app pel públic general per realitzar el seguiment del creixement dels nens i nenes per part de les famílies.

09/01/2018

Full de consells elaborats per la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria) sobre la vacunació a la dona embarassada

01/12/2017

Decàleg elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)  amb recomanacions bàsiques per a l’ús de les xarxes socials adreçat als professionals. Els deu punts apel·len a la responsabilitat dels metges per tal de fer compatibles els drets a la informació i d’expressió en temes professionals, mèdics o de salut amb els drets a la intimitat i confidencialitat del pacient.

01/12/2017

Segona edició dels “Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Neumología pediàtrica” publicats per l’AEP (Asosiación Española de Pediatría) i NeumoPed, la Societat Espanyola de Pneumologia Pediàtrica, amb 25 capítols que aborden les patologies pneumològiques més rellevants.

01/12/2017

Guia de Pràctica Clínica  publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre les Intervencions Terapèutiques en el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).

A més de la guia completa, adreçada als sanitaris, s’ha publicat també un document amb informació adreçada a les persones amb TDAH, les famílies i els educadors

01/12/2017

 

Guia de Pràctica Clínica  publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre les Intervencions Terapèutiques en el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).

A més de la guia completa, adreçada als sanitaris, s’ha publicat també un document amb informació adreçada a les persones amb TDAH, les famílies i els educadors

 

01/11/2017

Informe anual sobre els drets de l'infant presentat pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó,  el 30 de novembredel 2017 al Parlament de Catalunya. 

01/10/2017

Document publicat per la SENeo (Sociedad Española de Neonatología), amb la col·laboració de l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria), que conté unes recomanacions de seguiment dels nadons nascuts entre la setmana 32 i 36 de gestació,  amb l’objectiu de sensibilitzar a pediatres y neonatòlegs de les patologies en les que els prematurs presenten un major risc i sobre les que s’han de focalitzar l’atenció durant el seu desenvolupament.

01/09/2017

Document publicat pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP que aporta recomanacions que els professionals han de conèixer per donar suport i facilitar la lactància en qualsevol àrea de l’hospital i, sempre que sigui possible, animar a la mare a continuar amb la lactància materna, atès que el benefici es superior al suposat risc d’ingressar el nen amb la mare.

01/09/2017

Informe presentat per l’ONG Save the Children en el que aprofundeix en l’abordatge de l’abús sexual que pateixen el menors en el nostre país, quines són les dificultats que troben en el seu maneig i quines són  les solucions que proposen.

L’informe té un annex amb dades territorials de Catalunya.

01/09/2017

Protool publicat per la SENeo (Sociedad Española de Neonatología), amb la col·laboració de l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) y la Red SAMID (Salud Materno Infantil y Desarrollo). Està dirigit a neonatòlegs i infermeres d’hospitals de tots els nivells assistencials, pediatres i infermeres d’Atenció Primària, centres d’Atenció Precoç i a tots els professionals  que es ven involucrats en el seguiment dels nadons amb un pes menor de 1500 g o menys de 32 setmanes de gestació. També es dirigeix als pares d’aquests nens i a les associacions de pares de nens prematurs. 

01/09/2017

Informe presentat per l’ONG Save the Children en el que aprofundeix en l’abordatge de l’abús sexual que pateixen el menors en el nostre país, quines són les dificultats que troben en el seu maneig i quines són  les solucions que proposen.

L’informe té un annex amb dades territorials de Catalunya.

01/07/2017

Document publicat pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP on s’expliquen les principals dificultats per posar en pràctica el contacte pell amb pell entre la mare i el nadó en les cesàries i proposa una metodologia d’actuació per la seva posada en marxa.

01/06/2017

Actualització de la versió anterior, del 2013, del Protocol d’Atenció Sanitària del programa “Vacaciones en Paz”, realitzat pels promotors saharauis del projecte “Vacaciones en Paz” amb el suport del Grup d’Immigració-Cooperació de l’AEPAP i facilitat pel Ministeri de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica amb el propòsit d’orientar als pediatres i infermeres que atenen a nens saharauis acollits durant els mesos d’estiu.

15/05/2017

Comunicat elaborat pel Comitè de Nutrició de la AEP i  la SEGHNP (Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica).

01/05/2017

Actualització del protocol d’atenció a les nens i nens immigrants elaborada per les pediatres de la SCP RM. Masvidal i D.Canadell, membres del Grup de Cooperació, Immigració i Adopció de l’AEPap

01/05/2017

Manual d’anafilaxi pediàtrica elaborat per membres de la SEICAP (Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica) amb l’objectiu d’ajudar als pediatres a diagnosticar i tractar els quadres d’anafilaxis en l’edat pediàtrica.

01/04/2017

Guia publicada pel Ministeri de Sanitat, serveis socials i igualtat, amb la participació de l’AEP (Asociación Española de Pediatría), la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica), la SENeo (Sociedad Española de Neonatología) i la SEGO (Sociedad Española de Ginecología i Obstetricia). 

L’objectiu d’aquest document és assegurar el correcte seguiment de las dones embarassades i dels nadons amb risc d’infecció per virus Zika que permiti realitzar un diagnòtic precoç i un maneig adequat dels casos d’infecció congènita.

31/12/2016

Manual publicat per l''Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que dóna pautes als professionals sanitaris sobre les necessitats de les famílies en un moment d'impacte com és la comunicació d'un diagnòstic o en alguns casos d'una mala notícia. 

01/11/2016

Nova versió de GALAXIA la “Guia de Actuación en Anafilaxia”, en la que ha participat, entre d’altres societats científiques l’AEP (Asociación Española de Pediatría ),  l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SEUP (Sociedad Española de Urgencias Pediátricas). 

Està dirigida a tots els professionals sanitaris, en tots els nivells d’assistència i té per objectiu proporcionar recomanacions basades en l’evidència pel reconeixement, l’avaluació del risc i el tractament dels pacients que han patit o estan en risc de patir una anafilaxi.

31/03/2016

Document presentat pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), arran de l’accident d’aviació de Germanwings ocorregut als Alps francesos el 24 de març de 2015,  amb el títol “El secret professional mèdic i la protecció a tercers”, en el que es formulen una sèrie de recomanacions dirigides tant als àmbits professional i social com polític i legislatiu per tal de situar els límits del secret professional quan es posa en risc la seguretat de tercers.

01/12/2015

Guia coordinada per la Dra. Beatriz Espín amb la col·laboració de professionals de diferents societat científiques.

Segons es recull en el pròleg d’aquest guia el seu objectiu és ser una eina útil per tots aquells especialistes que atenen a nens amb restrenyiment en diferents nivells assistencials (urgències, primària i especialitzada)  i té una vocació eminentment pràctica i amb la intenció de ser el  més completa i versàtil possible.

En la seva elaboració han participat pediatres de la nostra Societat com ara la Dra. Gemma Castillejo i la Dra. Neus Pociello. 

01/11/2015

Guia que aborda des d’un punt de vista pràctic les patologies més habituals del tracte respiratori superior com ara el refredat comú, l’otitis mitja aguda, la faringoamigdalitis o la sinusitis.

01/07/2015

“Guía de Práctica Clínica de la talasemia mayor i intermedia en pediatría” publicada per la SEHOP (Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica). La guia aporta recomanacions de diagnòstic, seguiment i  y tractament de nens i adolescents amb talassèmia mayor (TM) i intermitja (TI). Està dirigida no només als professionals sanitaris que tracten aquesta patologia sinó també a les famílies dels pacients.

01/06/2015

Document publicat per la Fundación Española de la Tartamudez per tal que els pediatres tinguin informació sobre el quequeig pel que fa a les causes, epidemiologia, factors de risc, etc.

01/02/2015

“Guía Clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en pediatría” elaborada per la SECPCC (Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas i el  CSD (Consejo Superior de Deportes)  que ha estat avalada entre d’altres societats científiques per l’AEP (Asociación Española de Pediatría), l’AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria).