NOTÍCIA

Manual de bones pràctiques en humanització a les Unitats de Cures Intensives Pediàtriques

03/07/2024

Amb la col·laboració de 52 professionals de diverses disciplines de 15 centres hospitalaris de tot l’Estat Espanyol s’ha publicat el “Manual de Bones Pràctiques en Humanització a les Unitats de Cures Intensives Pediàtriques”, que compta amb l’aval de la SECIP (Societat Espanyola de Cures Intensives Pediàtriques) i l’ANECIPN (Associació Nacional d’Infermeria de Cures Intensives Pediàtriques i Neonatals). A partir del compliment de 132 bones pràctiques distribuïdes en set línies estratègiques que estableix el manual, el Projecte HU-CIP té com a objectiu crear una certificació que dona un reconeixement públic i explícit als centres que compleixen els requisits per donar una atenció humanitzada i de qualitat.

Amplia la notícia https://cutt.ly/Hedjy87N

Manual https://cutt.ly/HedjuklM