NOTÍCIA

Guia d’Emergències i Urgències Pediàtriques-Corporació de Salut del Maresme i la Selva

30/05/2024

La Dra. Susana Bello, pediatra de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, juntament amb altres professionals dels serveis de Pediatria, d’Urgències i d’altres especialitats, han elaborat una Guia d’Emergències i Urgències Pediàtriques. Es tracta d’un extens document pensat pels  companys  del serveis d’urgències de l’àmbit comarcal  i de l’atenció primària, i vol ser un suport àgil, actualitzat i sintetitzat del que s’ha de fer i del que no s’ha de fer en l’atenció de les emergències i urgències pediàtriques. Com també pot ser d’utilitat a d’altres companys la comparteixen.

Fruit de la revisió de diversos protocols actuals, publicacions i recomanacions de les societats científiques pediàtriques i de l’experiència dels professionals que hi han participat, aporta  recordatoris de pautes d’actuació, dosis pediàtriques de fàrmacs, indicacions de proves complementàries i dades per la presa de decisions com demanar consulta amb altres serveis, ingressar, derivar al pacient o activar un codi pediàtric.

Està dissenyada per ser una guia de “sobretaula” que faciliti un accés ràpid a la informació a qualsevol professional de l’equip  que intervingui en l’atenció del pacient pediàtric. En ser en format pdf també es pot tenir a l’ordinador o descarregar-la al mòbil.

S’ha intentat que la informació sigui esquematitzada i que la  mida i el color de les lletres, faciliten una lectura ràpida de les  prioritats d’actuació, els fàrmacs a administrar o tècniques que cal practicar i  el que no s’ha de fer, millorant així les decisions terapèutiques i protegint la seguretat del pacient.

A més de la versió en català, que podeu descarregar-vos aquí, hi ha una versió en castellà que podeu demanar al correu susanapediatria8@gmail.com .

També es poden enviar comentaris a aquest mateix correu per millorar la guia, que té previst la seva revisió l’any 2026-2027. Si es detecta algun error o alguna novetat rellevant que no pot esperar a la revisió s’incorporarà de manera immediata a la guia actual.