ACTIVITATS

Grup de Treball d'Urgències
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Urgències Pediàtriques
Diemcres, 7 de maig de 2025 | 20h | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 7 de maig de 2025 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Grup de Treball d'Urgències > Can Caralleu - Sala 1 > Virtual -