ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVAP
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 14 i 15 de maig de 2024 | Hospital General

Hospital General de Catalunya

Pedro I Pons, 1 - 08195

Sant Cugat del Vallès

Dimarts, 14 de maig de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVAP > Hospital General de Catalunya -
Dimecres, 15 de maig de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVAP > Hospital General de Catalunya -