ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Pediàtric per a Residents Ricard Carpena
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dijous, 27 de juny de 2024 | L'Acadèmia | Presencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 27 de juny de 2024 | 08:00 - 20:30
08:00 - 20:30
Curs de Suport Vital Pediàtric per a Residents Ricard Carpena > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 9 > Can Caralleu - Sala 10 > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 1