ACTIVITATS

Grup de Treball dels Trastorns del neurodesenvolupament i aprenentatge
Societat Catalana de Pediatria - GT de Trastorns del Neurodesenvolupament i Aprenentatge
Dijous, 30 de maig de 2024 | 19:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 30 de maig de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 9 > Virtual -