ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria - SVAP
Director: Dr. Antonio de Francisco
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 21 i 22 de setembre de 2023 | Hospital de Mataró

Hospital de Mataró

Carr. de Cirera, 230

08304 Mataró

Dijous, 21 de setembre de 2023 | 08:00 - 19:30
08:00 - 19:30
Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria - SVAP > Hospital de Mataró -
Divendres, 22 de setembre de 2023 | 08:00 - 19:30
08:00 - 19:30
Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria - SVAP > Hospital de Mataró -