ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 16 d'abril de 2024 | 18:00 | Online
Dimarts, 16 d'abril de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -