ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 11 de juny de 2024 | 18:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 11 de juny de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 8 > Virtual -