ACTIVITATS

Grup de Treball de Gastroenterologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Gastroenterologia Pediàtrica
Dimecres, 19 de juny de 2024 | 19:00 | Online
Dimecres, 19 de juny de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Tema a determinar > Virtual -