ACTIVITATS

Grup de Treball d'Al·lèrgia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Al·lèrgia
Dimarts, 16 d'abril de 2024 | 20:00 | Online
Dimarts, 16 d'abril de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Tema a determinar > Virtual -