ACTIVITATS

Grup de Treball de Salut Mediambiental
Societat Catalana de Pediatria - GT de Salut Mediambiental
Grup de Treball de Salut Mediambiental
Divendres, 26 d'abril de 2024 | 13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
Tema a determinar > Virtual -