ACTIVITATS

Taller : Cures i maneig de les cremades en pediatria
Societat Catalana de Pediatria
Dilluns, 22 d'abril de 2024 | 17:00h | Presencial | L'Acadèmia
Director:
Dr. Bernardo Nuñez. Hospital Parc Taulí de Sabadell

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 22 d'abril de 2024 | 17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
Taller de Cures i maneig de les cremades en pediatria > Can Caralleu - Sala 1
17:00 - 17:45
0. Introducció > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dra. Clara Esteva. Hospital Parc Taulí de Sabadell
1. ABCDE
2. Classificació
2.1. Mecanisme lesional
2.2. Profunditat lesió
17:45 - 18:30
Kahoot > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Alex Manzanares Quintela. Hospital Universitari Sant Joan de Déu
3. Valoració cremada
3.1. Càlcul superfície corporal cremada
4. Primers pasos tractament / mesures generals
18:30 - 19:15
5. Cures específiques de cremades > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dra. Begoña Sánchez. Hospital Parc Taulí de Sabadell
6. Casos especials
6.1 Zones conflictives
6.2. Sospita maltractament
6.3. Cremades circumferencials / Síndrome compartimental
19:15 - 20:00
7. Criteris ingrés / derivació a hospital / derivació a centre de cremats > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dra. Mireia Gaspar. Hospital Parc Taulí de Sabadell
8. Més enllà de les primeres cures
8.1. Tractament quirúrgic
8.2. Seqüeles
19:55 - 20:00
9. Casos clínics > Can Caralleu - Sala 1