ACTIVITATS

Grup de Treball d'Endocrinologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Endocrinologia Pediàtrica
Dilluns, 8 d'abril de 2023 | 20:00 | Online
Dilluns, 8 d'abril de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Títol a determinar > Virtual -