ACTIVITATS

Grup de Treball de Vacunes
Societat Catalana de Pediatria - GT de Vacunes
Dimecres, 15 de maig de 2024 | 19:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 15 de maig de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Títol a determinar > Can Caralleu - Sala 9 > Virtual -