Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal

Què és la Fundació Catalana de Pediatria?

La Fundació Catalana de Pediatria, creada l'any 1995, és una institució vinculada a la Societat Catalana de Pediatria que té com a finalitat facilitar la tasca que aquesta realitza, corporativament o a través dels seus socis, en pro del foment de la qualitat de l'assistència mèdica i la salut dels infants i adolescents.

Serveis de la Fundació Catalana de Pediatria

  • Canalitzar l'esponsorització que les forces socials en general i la indústria en particular ofereixen a les activitats de la Societat Catalana de Pediatria.
  • Facilitar l'organització i gestió de les activitats de docència i formació continuada de la Societat Catalana de Pediatria.
  • Assessorar i donar suport a la gestió i administració dels projectes de recerca i desenvolupament dels socis de la Societat Catalana de Pediatria que ho necessitin.
  • Promoure la formació i la recerca entre els socis de la Societat Catalana de Pediatria amb la convocatòria de beques i ajuts.
  • Instrumentar els vincles de cooperació de la Societat Catalana de Pediatria amb les institucions públiques i privades i amb l'administració, en favor del Pla de Salut en els seus aspectes pediàtrics.
  • Fomentar entre l'entorn social de dins i de fora de Catalunya el coneixement i l'estima per la tasca que la pediatria catalana realitza en favor de la salut del nen.

Qui dirigeix la Fundació Catalana de Pediatria ?

La Fundació Catalana de Pediatria està dirigida per un Patronat, el president del qual és també president de la Societat Catalana de Pediatria, amb el suport de 13 membres més designats entre la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria.


Hi ha també un Comitè d'Honor format per personalitats rellevants de la pediatria i la societat del nostre país.

Amb què compta la Fundació Catalana de Pediatria ?

La FCP compta amb un capital fundacional que garanteix la seva continuïtat i permet estar enterament al servei de la Societat Catalana de Pediatria sense demanar-li res a canvi. Les seves activitats es financen tant amb recursos generats per via de l'autofinançament com a través de les aportacions de la SCP, la indústria i la societat en general.


Hi ha uns socis protectors fundadors que han contribuït a la creació del capital fundacional i a qui la FCP deu el seu públic reconeixement.