Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal
Manca de disponibilitat d'algunes vacunes del calendari vacunal de Catalunya
Publicada el 05-02-2017

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha emès dues notes informatives en les que assenyala que per tal d’adaptar-se a una manca de disponibilitat d’algunes vacunes cal fer un reajustament del cronograma habitual de vacunació per tal de donar prioritat de vacunació amb les vacunes disponibles a les persones amb més risc d’infecció.