Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal
Actualitzat el protocol pel control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya
Publicada el 16-01-2017

L’objectiu d’aquest protocol és oferir una guia per a la vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per vectors mosquits a Catalunya. El creixent nombre de casos diagnosticats a Europa d’aquestes malalties, no solament en la població immigrant o turista sinó també en ocasions en la població autòctona, fa necessari que els i les professionals de la salut adquireixin més coneixements de la geografia mèdica i de les condicions pròpies de les malalties relacionades amb vectors artròpodes.

Accediu al protocol